Vanaf 1 augustus 2014 is het rugzakje (de leerlinggebonden financiering) afgeschaft en is de Wet passend onderwijs ingevoerd.

Met de invoering van de Wet passend onderwijs verandert de financiering. De samenwerkingsverbanden ontvangen en verdelen het beschikbare budget voor extra ondersteuning over de scholen waar de extra ondersteuning nodig is.

Klik hier om naar de website Steunpunt Passend Onderwijs te gaan.
infolijn 0800 5010 Alles over de rugzak
indicatiestelling forum
Gratis brochures Laatste nieuws